Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miasta Czarnków
Bip - Strona główna

Dane podstawowe »

Miasto

Burmistrz

Raporty o stanie gminy

Rada Miasta Czarnków

Urząd Miasta

eUrząd

Prawo

Rejestr umów »

Zamówienia publiczne

Przetargi - nieruchomości miejskie

Ogłoszenia

Ogłoszenia w jednostkach »

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze »

Nabór na stanowiska urzędnicze w jednostkach »

Finanse i mienie

Podatki i opłaty

Jednostki Organizacyjne

Organizacje pozarządowe

Petycje

Ponowne wykorzystywanie »

Nieodpłatna pomoc prawna »

Sprawy mieszkaniowe

Oświata

Stypendia

Ochrona środowiska

Zagospodarowanie przestrzenne

Oświadczenia majątkowe »

Wybory i spisy powszechne

Ławnicy »

walidacja css walidacja html

Urząd Miasta: Kodeks etyczny pracownika

Szanowni Klienci

W Urzędzie Miasta Czarnków obowiązuje Kodeks Etyki pracowników, który ustanawia wymagania oczekiwane od urzędników. Takich postawy mają Państwo prawo od nas wymagać i mamy nadzieję, że nie spotka Państwa zawód.

Kodeks Etyki jest zbiorem zasad i wartości etycznych wyznaczających standardy postępowania pracowników Urzędu Miasta Czarnków, zwanego dalej Urzędem podczas wykonywania obowiązków służbowych i tym samym realizacji interesu publicznego.

Kodeks Etyki obowiązuje wszystkich pracowników, a także praktykantów i stażystów oraz osoby zatrudnione w urzędzie na podstawie umów cywilnoprawnych.

 

Kodeks Etyki pracowników Urzędu Miasta Czarnków

(opracowano na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Czarnków nr 176/2012 z dnia 1 października 2012r)

 

Zasady postępowania pracowników Urzędu Miasta Czarnków:

 1. Pracownik urzędu działa zgodnie z zasadą praworządności tj. działa na podstawie i w granicach prawa oraz dokłada wszelkich starań, aby jego postępowanie podczas wykonywania obowiązków służbowych było jasne i zrozumiałe dla klientów.
 2. Pracownik urzędu szanuje prawo obywateli do informacji,  jednocześnie zna i stosuje zasady ochrony danych osobowych i informacji niejawnych.
 3. W kontaktach z klientem pracownik urzędu zachowuje się uprzejmie i pozostaje dostępny. Odpowiadając na pytania klientów wyrażone ustanie lub pisemnie, pracownik urzędu stara się być jak najbardziej pomocny, odpowiada na pytania jak najbardziej wyczerpująco i dokładnie. Jeżeli pracownik nie jest właściwy w danej sprawie, kieruje klienta do urzędnika właściwego.
 4. Pracownik w sprawach służbowych oraz związanych z pracą urzędu wyraża swoje opinie w sposób powściągliwy, niebudzący zastrzeżeń, unikając tym samym stwierdzeń budzących wątpliwości i naruszających powszechnie akceptowane zasady dobrego zachowania.
 5. Pracownik urzędu odnosi się z szacunkiem do swoich przełożonych oraz współpracowników, jednocześnie starając się zapobiegać sytuacjom konfliktowym.
 6. Pracownik urzędu dba o kulturę osobistą oraz schludny i estetyczny wygląd, szczególnie
  w miejscu wykonywania obowiązków służbowych.
 7. Pracownik urzędu pamiętając o swoim wpływie zarówno na wizerunek urzędu, jak i całej administracji samorządowej doskonali i w miarę możliwości rozwija swoje kompetencje zawodowe i umiejętności niezbędne do rzetelnego i profesjonalnego wykonania powierzonych mu zadań publicznych.
 8. Pracownik urzędu nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych lub osobistych ani obietnic takich korzyści od uczestników prowadzonych spraw ani od innych osób zainteresowanych rozstrzygnięciem danej sprawy.
 9. Pracownik urzędu równo traktuje wszystkich klientów. Osoby znajdujące się w takiej samej sytuacji traktuje w porównywalny sposób.
 10. Pracownik urzędu działa bezstronnie i niezależnie, nie ulega naciskom i nie faworyzuje nikogo np. ze względu na pokrewieństwo, powinowactwo, inne przyczyny osobiste.
 11. Pracownik urzędu nie podejmuje działań, które mogłyby kolidować z obowiązkami służbowymi lub wywoływać podejrzenie o stronniczość, interesowność lub korupcję.
 12. Pracownik urzędu nie wykorzystuje w celach prywatnych informacji, które pozyskał w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.
 13. Pracownik urzędu nie używa służbowej skrzynki poczty elektronicznej do załatwiania prywatnych spraw oraz nie powołuje się na zajmowane stanowisko w sytuacjach nieoficjalnych i niezwiązanych z wykonywaniem służbowych obowiązków.
 14. Pracownik urzędu nie wykorzystuje stanowiska służbowego do załatwiania swoich interesów prywatnych bądź interesów osób trzecich bezpośrednio nie związanych ze sprawą.
 15. Pracownik urzędu wystrzega się promowania jakiejkolwiek grupy interesów, nie demonstruje zażyłości z osobami publicznymi, nie powołuje się na znajomość z takimi osobami.
 16. Pracownik urzędu nie rozpowszechnia informacji posiadanych z uwagi na zajmowane stanowisko, dementuje informacje nieprawdziwe, szkodzące opinii urzędu i jego pracownikom.

Sposób postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki

 1. W przypadku zaobserwowania sytuacji mogącej świadczyć o wystąpieniu incydentu naruszenia postanowień Kodeksu Etyki, pracownik urzędu powinien zgłosić swoje wątpliwości do bezpośredniego przełożonego.
 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie powinna zagwarantować anonimowość osobie zgłaszającej oraz dokonać oceny zgłoszenia.
 3. Po dokonaniu oceny zgłoszenia, w przypadku stwierdzenia jego zasadności podejmowane są stosowne kroki wobec osoby, która dopuściła się naruszenia postanowień niniejszego kodeksu.

 

wstecz