Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miasta Czarnków
Bip - Strona główna

Dane podstawowe »

Miasto

Burmistrz

Raporty o stanie gminy

Rada Miasta Czarnków

Urząd Miasta

eUrząd

Prawo

Rejestr umów »

Zamówienia publiczne

Przetargi - nieruchomości miejskie

Ogłoszenia

Ogłoszenia w jednostkach »

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze »

Nabór na stanowiska urzędnicze w jednostkach »

Finanse i mienie

Podatki i opłaty

Jednostki Organizacyjne

Organizacje pozarządowe

Petycje

Ponowne wykorzystywanie »

Nieodpłatna pomoc prawna »

Sprawy mieszkaniowe

Oświata

Stypendia

Ochrona środowiska

Zagospodarowanie przestrzenne

Oświadczenia majątkowe »

Wybory i spisy powszechne

Ławnicy »

walidacja css walidacja html

Na skróty: Dostępność cyfrowa

Dostępnosć cyfrowa

Urząd Miasta Czarnków zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej.

Data publikacji strony internetowej: 30.03.2020 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 02.04.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób niesłyszących i niedosłyszących. Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Wszystkie nowoumieszczane pliki PDF będą przygotowywane do wersji dostępnych cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia 30.03.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest: Pan Piotr Marcińczak, adres poczty elektronicznej infoinfo@czarnkow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 672530214. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej dostępności cyfrowej.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Czarnków, Plac Wolności 6, 64-700 Czarnków

Do budynku prowadzą 2 wejścia; jedno od Placu Wolności (wejście A) i od ul. Rybaki (wejście B). Do wejścia A brak różnicy poziomów. Do wejścia A wchodzimy drzwiami rozsuwanymi, automatycznymi do przestronnego wiatrołapu. W wiatrołapie pole manewru wynosi min. 200 x 500 cm. W wiatrołapie przed schodami występuje zmienna faktura w postaci wewnętrznych wycieraczek. Dalej do budynku prowadzą schody w górę (6 stopni) do kolejnych drzwi otwieranych na zewnątrz. Po przejściu wchodzimy na I poziom budynku (parter). Idąc dalej prosto, około 8m, po lewej stronie znajduje się Biuro Obsługi Klienta.

Do drugiego wejścia od ul. Rybaki (wejście B) wiodą szerokie schody (10 stopni) oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Drzwi rozsuwane, automatyczne prowadzą do przestronnego wiatrołapu (200 x 500 cm). W wiatrołapie występuje zmienna faktura, w postaci wewnętrznych wycieraczek. Po przekroczeniu kolejnych drzwi wchodzimy na hol główny budynku, gdzie po skręcie w lewo, w odległości 6 m po przeciwnej stronie od wejścia w znajduje się Biuro Obsługi Klienta.

Przy wejściu A, po prawej stronie, 5 m na wprost za wiatrołapem znajduje się winda. Wyposażona jest w podświetlany panel sterujący, poręcz i lustro. Kabina jest dobrze oświetlona.

W budynku znajdują się trzy kondygnacje bez progów i barier architektonicznych na poszczególnych poziomach. Ciągi komunikacyjne mają odpowiednią szerokość, zapewniającą swobodny ruch w obu kierunkach. Wyposażenie korytarzy w żaden sposób nie utrudnia poruszania się. Na korytarzach znajdują się miejsca do odpoczynku. Toalety znajdują się na każdej kondygnacji i oznakowane są widocznymi piktogramami. Przed budynkiem od strony Placu Wolności wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

wstecz