Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miasta Czarnków
Bip - Strona główna

Dane podstawowe »

Miasto

Burmistrz

Raporty o stanie gminy

Rada Miasta Czarnków

Urząd Miasta

eUrząd

Prawo

Rejestr umów »

Zamówienia publiczne

Przetargi - nieruchomości miejskie

Ogłoszenia

Ogłoszenia w jednostkach »

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze »

Nabór na stanowiska urzędnicze w jednostkach »

Finanse i mienie

Podatki i opłaty

Jednostki Organizacyjne

Organizacje pozarządowe

Petycje

Ponowne wykorzystywanie »

Nieodpłatna pomoc prawna »

Sprawy mieszkaniowe

Oświata

Stypendia

Ochrona środowiska

Zagospodarowanie przestrzenne

Oświadczenia majątkowe »

Wybory i spisy powszechne

Ławnicy »

walidacja css walidacja html

Urząd Miasta: Rejestry, archiwa

 
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd są jawne o ile nie jest to sprzeczne z przepisami o ochronie danych osobowych oraz o ochronie informacji niejawnej. Korzystać z nich można w godzinach pracy Urzędu w obecności właściwego pracownika.
 
Spis rejestrów prowadzonych przez Urząd Miasta Czarnków

Rodzaj rejestru

Gdzie szukać

Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych

Oświata

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona środowiska

Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Gospodarka przestrzenna

Rejestr decyzji wymiarowych podatku leśnego osób fizycznych

Finanse

Rejestr decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości osób fizycznych

Finanse

Rejestr decyzji określających i zmieniających podatek od środków transportowych

Finanse

Rejestr decyzji wymiarowych podatku rolnego osób fizycznych

Finanse

Rejestr decyzji zmieniających wymiar podatku od nieruchomości osób fizycznych

Finanse


Rejestr decyzji zmieniających wymiar podatku rolnego osób fizycznych

Finanse

Rejestr decyzji zmieniających wymiar podatku leśnego osób fizycznych

Finanse

Rejestr wydanych decyzji o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Finanse

Rejestr dokumentacji pokontrolnej

Kontrola wewnętrzna

Rejestr Dróg Gminy Miasta Czarnków

Referat Techniczno
-Inwestycyjny

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Ochrona środowiska

Rejestr instytucji kultury

Organizacje pozarządowe

Rejestr jednostek organizacyjnych

Organizacje pozarządowe

Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego

Gospodarka przestrzenna

Rejestr postanowień dotyczących projektu podziału terenu

Gospodarka przestrzenna

Rejestr procedur

Sekretariat

Rejestr przeprowadzonych kontroli

Sekretariat

Rejestr skarg i wniosków

Sekretariat

Rejestr skarg kierowanych do Rady Miasta

Biuro Rady Miasta

Rejestr umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych

Ochrona Środowiska

Rejestr weksli potwierdzonych

Finanse

Rejestr wniosków i postulatów wyborców

Biuro Rady Miasta

Rejestr wniosków o udostępnienie danych osobowych

Sekretariat

Rejestr wniosków Rady Miasta, komisji i interpelacji radnych

Biuro Rady Miasta

Rejestr zbiorników bezodpływowych

Ochrona Środowiska

Rejestr zbiorów danych osobowych Gminy Miasta Czarnków

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie miasta Czarnkowa

Oświata

Zbiór Dzienników Urzędowych Województwa Wlkp.

Sekretariat

Zbiór Dzienników Ustaw

Sekretariat

Zbiór Monitorów Polskich

Sekretariat

Zbiór uchwał i prawa miejscowego Rady Miasta Czarnków

Biuro Rady Miasta

wstecz